zavřít
upravit profil

Znamení - Podrobný popis

Nepotřebujete Šestý smysl. Nemusíte být Vyvolení! Stačí, když vám dají Znamení!

thriller, sci-fi, mystery

Dlouhý popis filmu

M. Night Shyamalan začal přemýšlet o nápadech pro svůj nový projekt už během práce na postprodukci filmu Vyvolený. Jedním z klíčových prvků nového filmu Znamení bylo jeho okouzlení krásou, velkolepostí a tajuplností kruhů v polích. Pro film je to vlastně jenom takový odrazový můstek, vysvětluje. Ale je to fenomén, který mě vždycky přitahoval.

Objevilo se mnoho spekulací, jestli má kruhy v polích na svědomí nějaký šprýmař nebo je to ve skutečnosti poselství z vesmíru, říká vedoucí výroby Kathleen Kennedy. A to byl Nightův původní záměr - zkombinovat tuto mystickou záležitost s postavou, která zcela jasně stojí tváří v tvář démonům.

Stejně jako ostatní Shyamalanovy filmy vypráví i Znamení za pomoci nadpřirozených prvků příběh obyčejných lidí, kteří procházejí citovým strádáním. Jak ale sám vysvětluje, pro mě jsou všechny nadpřirozené jevy pouze obdobami lidských příběhů. Jsou určitými prostředky ke zkoušení lidí, odhalování jejich skutečných povah a přesvědčování, aby svým blízkým řekli to, co jim potřebují říci. Je to celé vlastně takový převlek, který odhaluje pravou podstatu filmu.

Film, který kombinuje rodinné drama a thriller, začíná v okamžiku, kdy je rodina ochromena bolestivou ztrátou. Je to film o duševních záležitostech a o víře, říká představitel hlavní role Mel Gibson. Graham je episkopalistický pastor, který zcela odmítá, aby mu lidé říkali Otče. Byl ovlivněn zničující životní zkušeností. Na začátku filmu není zcela jasné, co přesně se stalo, ale z jeho chování se dá v průběhu dalšího děje vycítit, jakou povahu jeho duševní rány mají. Podivné kruhy v polích okolo farmy by jistě vyvolaly sklíčenost v každém člověku, ale ve chvíli, kdy se objeví, již panuje určité napětí, o jehož příčinách v tom okamžiku nemáme úplně jasnou představu.

Najít kukuřičná pole, která by byla vhodná pro natáčení scén, odehrávajících se okolo farmy, nebylo jednoduché. Shyamalan požadoval, aby byla pole skutečná – chtěl se vyhnout počítačovým trikům, a to i v záběrech z letadla. Poslali jsme průzkumníky, aby se pokusili najít pole o rozloze 40 až 50 akrů, kde bychom mohli v určitou dobu vypěstovat kukuřici. Chtěli jsme také, aby byla hezká okolní krajina a horizont, vysvětluje producent Frank Marshall. Ideálním místem pro natáčení se nakonec ukázaly být pozemky okolo Delaware Valley College v Bucks County.

Nelehký úkol vypěstovat kukuřici a vytvořit složité znaky se týmu podařilo splnit na výbornou. Je zvláštní, že doposud nebyl zdokumentován případ, kdy by se objevily nějaké obrazce v kukuřičném poli, říká Larry Fulton. Kruhy, které se objevily v Anglii nebo Indii byly obvykle v pšeničných nebo ječmenových polích. Důvodem k použití kukuřice byla přítomnost scén, ve kterých postavy běží přes pole a ztratí se. Ztratit se uprostřed pšeničného pole je poměrně náročné. Ale tohle je skoro jako bludiště.

Obrazce v kukuřičném poli byly vytvořeny metodou, kterou vznikají i ‘skutečné‘ kruhy v polích. Zatímco si však u pšeničného pole člověk vystačí s lanem, několika prkny a žebříkem, u kukuřice to není tak jednoduché. Klasy jsou vysoké okolo osmi stop a není jednoduché je ohnout nebo zlomit.

Poté, co byly vytvořeny předlohy obrazců a vybráno místo, kde by se měly nacházet, začala fyzicky náročná část celého procesu – ušlapávání. Pro kruh o průměru 100 stop bylo použito lano poloviční délky, které bylo připevněno k tyči uprostřed pole. Na jeho druhém konci byl přivázán člověk na štaflích, který opisoval rádius. Zbytek čety jej následoval a tlačil kukuřičné klasy k zemi pomocí desek. Byla to těžká práce, ale obrazce se podařilo vytvořit až překvapivě rychle.

Při výrobě filmu hraje nezanedbatelnou roli Shyamalanova schopnost vyjádření svých vizuálních představ. Důležitou součástí příprav je tedy například vytvoření storyboardů - ještě před natáčením prvního záběru je vypracována grafická předloha k celému filmu. Jejímu sestavení se začal Shyamalan spolu s autorem storyboardů Brickem Masonem věnovat krátce po dopsání scénáře, několik měsíců před začátkem samotného natáčení.

Tento způsob pečlivé přípravy pramení ze Shyamalanova přesvědčení, že časem prověřené způsoby natáčení filmů jsou obvykle nejlepší. Brick Mason k tomu dodává: Night odvádí tradiční řemeslnou práci. Snaží se do jisté míry oprostit od zbytečného přetechnizování - při vytváření storyboardů například vůbec nepoužíváme počítače, jen tužku, papír a gumu.

Nighta velice baví celý proces výroby filmu, říká producent Mercer. Je velice dobře připraven a podílí se na každé fázi produkce od psaní scénáře přes vytváření storyboardů až po samotnou režii. Nakonec se ve střižně účastní dokončování filmu. A každou z těchto činností dělá rád.

Gibson si velice pochvaluje režisérův přístup k hercům: Je velice všímavý. Stále vás posouvá někam dál, aby z vašeho hereckého výkonu vyždímal ještě něco víc. Nespokojí se s obvyklými měřítky, zda je ten který herecký výkon dostatečně dobrý. Občas dokonce řekne něco jako: To bylo dobré, ale já bych chtěl něco jiného, něco víc. Všiml si několika mých hereckých triků a zlozvyků, které jsem se naučil v průběhu let, a trval na tom, abych je nepoužíval. Mnoho lidí by to překouslo, on ale ne. Vím, že někteří herci by se tím mohli cítit uraženi, ale ve skutečnosti je to skvělá herecká lekce. Shyamalan dodává: Po posledních dvou filmech už zcela přesně vím, co po hercích chci. Absolutní věrnost výkonu, realitu... hodně specifický druh hraní.

Mám rozhodně blíže ke starým a osvědčeným způsobům natáčení, říká Shyamalan, který jako inspiraci pro atmosféru Znamení uvádí filmy jako Ptáci, Noc oživlých mrtvol nebo Invasion of the Body Snatchers. Stejně jako ve filmech jeho velkého vzoru Alfreda Hitchcocka pramení i ve Shyamalanových snímcích napětí z určité zdrženlivosti. Vedoucí výroby Kathleen Kennedy vysvětluje: Představivost leckdy dokáže mnohem více, než když diváka přímo postavíte před nějaký hrůzný výjev. I v dnešní době, kdy lze pomocí technologie vytvořit téměř vše, dělá Shyamalan filmy, kde je pořád hlavním hercem příběh.

Stručný popis filmu