zavřít

Dlouhý popis filmu

Kariéra mladého, nadějného amerického chirurga Maxe Lowea (Patrick Swayze) se měla původně odvíjet podle zcela odlišného schématu. Všechno by bývaloprobíhalo úplně jinak, kdyby mu jednoho dne, bez jeho zavinění, nezemřela na sále mladá pacientka.

Cesta do Indie je vlastně útěkem i hledáním, únikem před pocity nezasloužené viny a hledáním nového smyslu a řádu vlastní existence. Kalkata ho přijala, pohltila, absorbovala a on v ní našel místo, které může vyléčit jeho bolavou duši a vyhladit zraňující vzpomínky. Nalézá v ní nová přátelství, novou životní zkušenost, novou sílu a vůli žít - sebe samotného,který musel nejdříve téměř všechno ztratit,aby se opět mohl nalézt.

Stručný popis filmu