zavřít

Dlouhý popis filmu

MÝTUS: „SEDM Z DARANU“
V dávné dobe existovalo na svete sedm zvírat se zvláštními schopnostmi. Ríkalo se jim Sedm z Daranu a bylo jim dáno poselství bojovat se zlem, kdekoli by se s ním stretli. Po miliony let melo Sedm z Daranu pramálo na práci, protože mladá Zeme existovala v míru a klidu.

S clovekem vstoupily na svet nové vlastnosti – jako nenasytnost, ctižádost, krutost a nenávist. Lidé vedli války jeden proti druhému, nicili lesy, pálili prírodní zdroje Zeme, znecištovali oceány a zabili mnoho druhu.

Vetšina lidí toto chápala jako prínosy civilizace. Ale pro Sedm z Daranu to bylo presne to, proti cemu byli zrozeni bojovat. S pomocí lidských detí, ješte nepoznamenanými lidskými nedostatky, se Sedm z Daranu vydalo na pomoc vést lidstvo a radit mu na ceste k dobru.

Na každém kontinentu žije jeden ze Sedmi z Daranu. Když hrozí tragedie, jeden ze sedmera se objeví a zvolí si díte. Vyvolené díte od nej dostává medailon, který mu pomuže na jeho ceste.

O FILMU:
Debutující holandský režisér Lourens Blok /1978/ natocil rodinný film Hrdinové z Daranu odehrávající se v nádherné africké prírode, poušti i džungli.

Jedenáctiletý anglický chlapec Jimmy žije v Africe se svou velmi zamestnanou matkou, která na nej nemá cas. Jimmy na místním tržišti potká domorodou dívku Charitu a snehove bílou mluvící žirafu Seraf. Tajemný Seraf daruje Jimmymu kouzelný talisman a lící mu príbeh o dvou domorodých kmenech, které mezi sebou válcí o pudu. Jimmy je prý jediný, kdo muže tento konflikt vyrešit.
Jimmyho i Charitu ceká nárocná a nebezpecná cesta do vnitrozemí k bájnému místu Pareo Rock.

Snímek nabitý emotivní hudbou se muže pochlubit precizním vedením detských hercu.

Titul napínavého filmu odkazuje ke jménu Daran, které je odvozeno ze slov starodávného afrického jazyka Dá a Ràawn (v prekladu život a domov ci puvod). Daran, znamenající „kolébka života“, je pro hrdiny filmu neznámým místem, kde se zrodil život, místem, kde se ukrývají mocné síly…

DEJ:
Jimmy je jedenáctiletý Evropan, který žije se svojí matkou Lisou v Africe. Lisa je podnikatelka poverená stavbou golfového resortu a je tudíž neustále zaneprázdnená. Ve škole je Jimmy oblíbencem svého ucitele, ale šikanován svými spolužáky. Jeho koníckem je pocítacová simulace letu v helikoptére.

Jednoho dne ho matka zapomene vyzvednout ve škole a Jimmy jde domu pešky. Když se ztratí na mestském tržišti, Charita, devce z ulice, mu ukradne peneženku. Jimmy ji honí a oba se zaseknou v davu lidí pred Rájem zvírat pana George. Na podiu pred obchodem stojí tlustý pan George, který draží pozoruhodného tvora: krásnou malou bílou žirafku jménem Seraf. Seraf se podívá Jimmymu prímo do ocí a žádá o pomoc. Jimmy je úplne vyvedený z míry. Mluvící žirafa! Bohužel ji nikdo jiný neslyší. Jimmy presvedcí Charitu, aby mu pomohla. Spolecne osvobodí Seraf a podarí se jim utéct.

Na úteku se ale stretnou s policajtem, Charita je chycena a Jimmy dostane ránu do hlavy…než omdlí, Seraf mu pošeptá: schyluje se k bitve u Pareo Rock mezi Bombaty a Saladiry. Jimmy je jediný, kdo tomu muže zabránit. Seraf podá Jimmymu medailon, který ho povede na ceste.

Jimmy se probouzí na policejní stanici. Charita mu sdeluje, že žirafa utekla, ale neverí Jimmymu, co mu Seraf rekl o blížící se bitve. Charita vyrostla v saladirské vesnici – po smrti otce se prestehovala k tete do mesta – a ví, že tyto kmeny se po mnoho let prátelily.

Lisa vyzvedne Jimmyho. Jimmy doma nemuže vypudit z mysli Serafova slova a radí se o nich se starenou - matkou jejich hospodyne, která prichází do domu vypomáhat. Stará žena poznává medailon, který dal Jimmymu Seraf; je to znamení Sedmi z Daranu. Vypráví mu, že Sedm z Daranu je sedm tvoru, kterí pricházejí na zem pomoci, když se schyluje k tragédii, jeden za Sedmera se objeví a inspiruje díte k velkým skutkum. Jimmy má pochybnosti: jak by on mohl být vyvoleným, aby predešel bitve? Starena mu odvetí, že Sedm z Daranu se nikdy nemýlí.

Jimmy vyklouzne z domu a na kole jede na policejní stanici. Osvobodí Charitu a presvedcí ji, že spolecne mohou bitve zabránit. Ukradnou auto a opustí mesto. Musí prekonat mnoho prekážek a vzeprít se mnoha nebezpecím, než se dostanou do Pareo Rock. Pan George a jeho spolecník Van Pelt je honí, protože se domnívají, že deti mají jejich žirafu. Behem cesty se mají Jimmy a Charita cím dál víc rádi. Když Jimmy témer umírá na dehydrataci, Seraf se mu zjeví ve snu, povzbudí Jimmyho, aby se nevzdával, a napoví mu, že odpoved na jeho problémy „najde v sobe samém“.

Ve meste se zatím Lisa snaží nalézt svého syna. Od dcery hospodyne zjistí, kam mohl zmizet a najímá si excentrického pilota helikoptéry hippíka Regiiho, aby ji odvezl do Pareo Rock.

Mezitím se Jimmy a Charita dostanou do vesnice Bombata, kde si muži již sehnali zbrane pro bitvu. Zatímco jejich vudce kmene Winston pronáší rec, deti se vkradou do vesnice ukrást nejaké jídlo. Pri odchodu je Jimmy spatren a zajat. Winston se domnívá, že byli špehovat a nekterí Bombaté je dokonce chtejí zastrelit. Na poslední chvíli Jimmyho zachrání Charita. Na úteku jsou nuceni skocit
z vysokého útesu do reky a Jimmy se málem utopí. Pod vodou pred sebou opet vidí Seraf. Žirafa mu ríká, že nesmí dovolit, aby ho prekážky odvrátily od jeho cíle. Jimmy nabere síly a vyplave k vodnímu povrchu.

Když se Jimmy a Charita dostanou ven z vody, stojí pred nimi Nelson s puškou. Nelson je Winstonuv dvanáctiletý syn, který se chce predvést. Jimmy se ho snaží presvedcit, aby jim pomohl zabránit bitve. Až ve chvíli, kdy Jimmyho málem zabije, se Nelsonovi rozsvítí a rozhodne se k nim pridat. Zná duvod pro bitvu: lidé z mesta chtejí koupit pudu okolo Pareo Rock, aby zde postavili golfový resort. Jimmy, Charita a Nelson pokracují ve své pouti k Pareo Rock, kde má bitva zacít následující den. Zacíná je trápit, co udelají, až se tam dostanou.

Znovu jsou lapeni, tentokrát panem Georgem a Van Peltem, kterí chtejí zpet svou žirafu. Dva zoufalí muži neverí, že deti žirafu nemají. Zrovna když jim hrozí hrubostmi, se Lisa a Reggie objevují v helikoptére. Pan George a Van Pelt se snaží uniknout, ale helikoptéra se na ne prilepí a donutí je narazit do stromu. Jimmy ztrácí vedomí. Seraf se znovu objevuje a ríká mu, že je témer u cíle, že musí verit sám v sebe.

Po probuzení vidí Jimmy Lisu. Matka i syn jsou ohromeni radostí z toho, že se vidí. Jimmy si ale neco uvedomí: to Lisa chce koupit dotcenou pudu a vystavit tam golfový resort a to je duvod, proc Bombaté a Saladirové bojují. Když jí požádá, aby s tím neco udelala, Lisa tvrdí, že to není její zodpovednost. Chce nechat veci, jak jsou. Jimmy je zklamaný. Když Lisa a Reggie poutají pana George, Jimmy, Charita a Nelson vlezou do helikoptéry. Díky schopnostem získaným z pocítace
Jimmy zvládne vzlétnout.

U Pareo Rock se shromáždily armády Saladiru a Bombatu. Winston a vudce Saladiru, Charles, pronesou krátké proslovy. Presne v momente, kdy má boj zacít, mezi nimi pristává helikoptéra. Deti vystoupí a reknou, že musí zastrelit nejdríve je, pokud chtejí bitvu zahájit. Obe vojska váhají. Jeden bombatský bojovník vytahuje zbran a strelí Jimmyho. Chlapec padá. Lisa doráží na místo. Když vidí svého syna ležet na zemi, vykrikne a preje si, aby se mohla vzdát resortu a získat zpet svého syna. Jimmy otevírá oci. Kulka se odrazila od medailonu, který dostal od Serafa. Je v porádku a všem se uleví. Když si uvedomí, co zpusobila, Lisa rezignuje. V tu noc Bombaté a Saladirové oslavují svou novou smlouvu o míru. Jimmy se vrací do mesta. Charita se rozhodne zustat tam, kam patrí. Srdecne se loucí. Jimmy nastoupí do helikoptéry a odlétá. Úplne naposledy vidí Serafa…

Stručný popis filmu