zavřít

Dlouhý popis filmu

Televízna relácia Partička sa stala najsledovanejšou zábavnou reláciou. Vysielaná je od roku 2009 každý pondelok na TV Markíza. Od tej doby s teší čoraz väčšej obľube. Improvizačná show, kde nikto dopredu netuší, čo sa bude diať. Témy zadáva moderátor Daniel Dangl, ktorý je aj režisérom celého programu. Na svojom stole má zvonček, ktorým spúšťa a ukončuje hry a mení okolnosti. Udáva tempo a zároveň plní úlohu rozhodcu. Okrem toho je pre televíznych divákov spojnicou a uvádza každú hru tak, aby jej diváci porozumeli a bavili sa na improvizačných schopnostiach hercov. V Partičke účinkujú štyria herci, najčastejšie Lukáš Latinák, Petra Polnišová, Marián Miezga, Juraj Kemka, Róbert Jakab, Roman Pomajbo, Richard Stanke a iní a zúčastňujú sa množstva hier napr.

Zoznamka Traja herci stvárňujú známe postavy. Úlohou štvrtého herca, ktorý nepozná o aké postavy ide pomocou otázok zistiť koho herci predstavujú.

Čelovka V tejto hre účinkujú 2 herci. Každý z nich má na čele pásku s jeho menom, teda on sám nevie, kto vlastne je. Hraním a správnym kladením otázok sa musia spoznať.

Brechtovo divadlo je hra v ktorej dvaja herci hrajú na určenú tému a úlohou druhých dvoch hercov je komentovať dej podľa ich vlastných pocitov.

Ruky
Túto zábavnú hru hrajú dvaja herci. Jeden z hráčov pozná tému a druhý nie. Ten hráč, ktorý pozná tému bude hrať ruky druhého herca a ten musí podľa pohybu a gestikulácie rúk uhádnuť tému.

Preklad Jeden z účinkujúcich hercov pozná tému, ktorú rozpráva druhému hercovi v cudzom jazyku. Úlohou druhého herca je preložiť ju do slovenského jazyka.

Stop V tejto hre účinkujú všetci štyria herci. Len dvaja však poznajú tému a ďalší dvaja sú vzadu so slúchadlami na ušiach a otočení hrajúcim hercom chrbtom, takže nevedia, čo sa na pódiu deje. Keď niektorý z hercov so slúchadlami tleskne, ostatný herci musia znehybnieť a herec si vymieňa miesto s niekým spredu a pokračuje v tom, čo si myslí, že sa hrá.

Všetko najhoršie Hercom je zadaná určitá téma a ich úlohou je povedať to najhoršie, čo v danej chvíli môžu.

Reklamácia Túto zábavnú hru hrajú dvaja herci – predajca a reklamujúci. Reklamujúci však nevie, čo reklamuje a musí to zistiť.

Blázni Hru hrajú všetci herci. Traja z nich majú určitú chorobu alebo úchylku, ktorá sa prejavuje pri určitom pohybe alebo vyslovení daného slova. Štvrtý herec musí zistiť na základe čoho robia ostatní podobné úkony.

Žánre Herci hrajú divadlo na určitú tému, ktorú zadal moderátor. Počas hry sa im však žáner scénky mení a herci musia pohotovo reagovať. Napr. dráma, komédia, western, horor a pod.

Nálady Herci improvizujú na danú tému. Počas hry sa im však menia nálady, podľa toho, čo sa im ukáže na obrazovke.

Dabing Herci dabujú nejaký úsek filmu, seriálu alebo relácie.

Opera Herci musia na tému spievať improvizovanú operu.

Abeceda Hrajú dvaja herci a dorozumievajú sa iba vetami začínajúcimi na písmena, tak ako idú podľa abecedy.

Džezík Podľa džezového podkladu, ktorý hrá hudobník herci spievajú text na danú tému.
Televízna relácia Partička sa stala najsledovanejšou zábavnou reláciou. Aj napriek tomu po štyroch rokoch vysielania (2013) sa televízia rozhodla zábavný program zo svojho vysielania vyradiť. Dôvod je jednoduchý – nízka sledovanosť, pričom sledovanosť Partičky závisela najmä od neskorého, nočného vysielacieho času. V závislosti od slovenskej Partičky vznikla v roku 2011 Partička CZ vysielaná na Prime, ktorú tiež vedie, režíruje Dano Dangl.

Ocenenia
OTO 2010 - Zábavný program roka, herci v komediálnom žánri - Lukáš Latinák, Petra Polnišová,
- absolútny OTO Lukáš Latinák,
OTO 2011 - Zábavný program roka, herci v komediálnom žánri - Lukáš Latinák, Petra Polnišová,
- absolútny OTO Petra Polnišová.
OTO 2012- Zábavný program roka

Stručný popis filmu