zavřít

Dlouhý popis filmu

Michael Clayton
V hlavní roli Michaela Claytona, špičkového právníka, září George Clooney. Bývalý státní žalobce je jedničkou ve firmě, avšak navzdory své 15leté praxi nebyl dosud jmenován partnerem a zřejmě nikdy ani nebude. Jeho šéf, Marty Bach, ho vnímá jako neocenitelný majetek firmy, ale jen na jistém „místečku“, které ho předurčuje k rychlému a tichému „čištění firemní špíny“.

„Ačkoliv je Michael skvělý z řešení problémů jiných lidí, film ho zachycuje na vrcholu nespokojenosti s jeho vlastní kariérou,“ říká Clooney, který se do filmu zapojil také jako výkonný producent. „Začínal s ambicemi stát se špičkovým právníkem, ale za těch několik let se z něj stal pouze poskok.“

„Michaelu Claytonovi je 45 let a je právníkem, který cítí, že neudělal vše, co mohl udělat se svým životem; začíná si myslet, že by měl dělat něco jiného nebo by to mohl dělat lépe,“ říká scénárista a režisér Tony Gilroy. „Udělal několik špatných rozhodnutí a hodně kompromisů. Ve svém životě se dostal až k bodu, kdy mu několik dalších rozhodnutí může definitivně nalajnovat zbytek života.“

A v této životní situaci je Michael poslán, aby vyřešil „případ“ Arthura Edense, předního advokáta firmy Kenner, Bach & Ledeen. Jako obhájce firmy v případu U/North utrpí Atrhur náhle krizi ztráty sebevědomí, když odhalí morální zvrhlost svého klienta. „Čelit bezpočtu destruktivních morálních rozhodnutí, které lidé dělají každý den a kteří vědí, že to, co dělají, je špatné – stále mne udivuje, že není více udavačů. Když uvážíte, kolik toho je špatného a kolik z toho je zapříčiněno lidmi, kteří jdou na konci dne domů, zaplatí své daně a milují své děti, není snad udivující, jak málo z nich se skutečně rozzlobí?“ říká Gilroy. „Tomova postava je jednou z těch velkolepě inteligentních bláznů, kteří dokáží přesvědčit jakéhokoliv soudce, porotu nebo žalobce, aby zrušili nebo urovnali případ. To je důvod, proč je tak dobrý v tom, co dělá a proč vydělává takové peníze, jaké má. Ale co má skutečně cenu?“

Geneze scénáře
První inspiraci na Michaela Claytona získal Gilroy během návštěv newyorských právnických firem, když dělal průzkum k filmu Ďáblův advokát. Gilroy vzpomíná: „Když jsem procházel tyto gigantické kanceláře právníků New Yorku, byl jsem ohromen, kolik se toho děje za scénou. Každá firma měla obrovská oddělení v zadní části budovy, která fungovala 24 hodin denně a která ji držela nad vodou.“

Při tvorbě scénáře strávil Gilroy hodně času rozhovory s řadou zaměstnanců právnických firem, od advokátů, asistentů až po partnery. Gilroy uvádí: „Slyšel jsem příběh o firmě zapletené do velkého korporátního sporu, který se vlekl téměř deset let. Ten případ byl od začátku jasný a ta firma zvítězila. Vyrovnání bylo přes miliardu dolarů. Věci byly již tak zapomenuté, že firma začala s vyklízením archivů, kde byly uschovány všechny složky a papíry. Dva dny před závěrečným stáním, ve čtyři hodiny ráno, našel jeden asistent dokument, který nebyl nikdy předložen k prozkoumání. Byl to dokument, který by zapříčinil naprostý zvrat případu, ale nikdy nespatřil světlo světa. Ten asistent pak zažil nejrychlejší kariérní postup v historii firmy.“

„Chtěl jsem vědět, co je to za člověka, který je ve čtyři hodiny ráno vzhůru, aby chránil firmu,“ pokračuje Gilroy. „Kdo vyplňuje ta prázdná místa a dělá předvolání? Co dalšího musí udělat? Jak daleko to může až zajít? Co by to udělalo s vámi, kdybyste měli takovou práci? Odpovědi na tyto otázky se jmenují Michael Clayton.“

Herci a filmové postavy

Vyjednavač
„Michael Clayton je komplikovaná postava; není to hrdina, který vždy dělá správné věci,“ říká Gilroy. „Všechny vlastnosti, které mu dříve dobře sloužily – jeho šarm, klid a autorita – mu už nejsou nic platné. Na celém světě vám žádné charisma nepomůže najít cestu domů, když se ztratíte.“

Producentka Jennifer Foxová uvádí: „George je dost věrohodný ve své roli a má v sobě jedinečnou jiskru, která dává Michaelu Claytonovi schopnost okouzlit lidi a přesvědčit je, že dokáže jejich případ bez problémů vyřešit.“

Inspiraci pro podkladový příběh Michaela Claytona čerpal Gilroy ze svých osobních zkušeností a říká: „Vyrůstal jsem ve Washingtonville, městě skutečných policajtů a hasičů na okraji New York City. Každé dítě v našem školním autobusu mělo otce, který byl buď policajt nebo hasič. Michael Clayton je z takového prostředí pracující třídy, kde jeho otec byl policajt a jeho bratr, Gene, jím je nyní. Michael je první muž v rodině, který není policajtem.“ Michaelova volba kariéry ho oddálila od rodiny. Jeho rozhodnutí zavázat se firmě Kenner, Bach & Ledeen si tak začalo vybírat svoji daň. Stěží má čas vidět svého 10letého syna, o jehož péči se střídá se svou bývalou manželkou, a téměř nemá ani čas navštívit svého nemocného otce. Co hůře, Michael má mladšího bratra Timmyho, těžkého alkoholika, který pohřbil jejich společný, slibný projekt a zadlužil Michaela 80 000 dolary, které musel splatit za méně než týden, aby se vyhnul tragickým následkům. Clooney říká: „Michaelovou nadějí, že unikne práci vyjednavače, byly tyto snadno vydělané peníze, ale díky Timmymu se to nezdařilo a Michaelovi tak zůstalo jen pár možností.“

Obhájce
Pro roli Arthura Edense, senior advokáta, partnera Kenner, Bach & Ledeen a hlavního obhájce firmy v případu U/North, navrhl Clooney herce Toma Wilkinsona. „Tom byl prvním člověkem, který mne napadl,“ říká Clooney. „Ve svých předchozích rolích byl velmi výrazný a byl perfektní pro tuto klíčovou postavu.“

„Tom vnesl do této role tolik života,“ dodává Pollack. „Není snadné vyprávět příběh o morálce, aniž byste nebyli upjatí a didaktičtí. Tomův herecký výkon vás posouvá do neobvyklosti a vzrušení z toho, co Arthur prožívá, takže sledovat jeho krizi svědomí je působivé a zábavné.“

Wilkinsona zaujal na projektu námět a literární styl Gilroye. „Nebylo pochyb, že toto je jeden z nejlepších scénářů, jaké jsem kdy četl,“ uvádí. „Je to velmi chytře napsané. Dále je pro mne zajímavé, že stejně jako řada jiných lidí tak i Arthur začínal v právnické profesi hned po škole se silnými ideály a vznešenými záměry, ale po letech této práce vidí sám sebe, jak brání neobhajitelné a jak se zcela odchýlil od toho, kým býval – vše pro peníze a udržení si životního stylu. Dopustil, aby byla jeho duše pošpiněna a zkažena k nepoznání.“

Arthurovi nedávno zesnula manželka a dcera se mu úplně odcizila – nemá tak žádnou rodinu a jeho diagnóza zní – maniodeprese. Michaela a Arthura pojí silné pouto upevněné roky společné práce pro Kenner, Bach & Ledeen. Michaelova schopnost řešit krize delikátně a efektivně zachránila Arthura před osmi lety před selháním. Od té doby Arthur souhlasil, že bude brát předepsané léky a půjde za Michaelem kdykoliv, kdy znovu pocítí nastupující selhávání. Nicméně tentokrát Arthur vynechá své léky, aniž by to řekl Michaelovi, a „má naprostý a totální kolaps a začne pracovat na rozjetém případu pro druhou stranu,“ říká Pollack. „Takže vyvstává otázka: bude Arthur včas zneškodněn, aby zachránili případ, nebo vyhraje tento případ pro žalobce… a jak toto Michael Clayton urovná?“

Klient
Na straně klienta v případu U/North stojí Karen Crowderová, kterou hraje herečka Tilda Swintonová. Karen je iniciativní, ambiciózní advokátka, která právě získala místo generálního prokurátora U/North, a zaručila se za úspěšný výsledek v návrhu žaloby.

„Měl jsem zalíbení v Karen,“ říká Gilroy. „Možná to zní divně, ale v každé scéně jsem si našel způsob, jak jí trochu fandit. Ona dostala náročnou práci, která pro ni znamená všechno. Stěží to zvládá, když se proti ní postaví Arthur. A ona zklame. Cítí se ztracená, vše se děje příliš rychle, je zaplavena ctižádostí a strachem. Zklame, protože je zajatcem klamného přeludu společnosti. Když si vezmete různé jedy, položíte je na někoho již dost citově zmrzačeného, na někoho, kdo si špatně vyloží vaše vztahy, máte oběť.“

Swintonová poznamenává: „Karen je schopný manager, který je přemožený ctižádostí a očarovaný penězi a mocí. Myslím, že existuje řada lidí na vedoucích pozicích, kteří pochopí ten nával paniky, který se na ní řítí. V sázce jsou 3 miliardy dolarů a takováto suma dokáže snadno zapracovat do úsudku lidí špatné myšlenky.“

Gilroy vyzdvihuje to, že tuto roli napsal právě pro ženu, aby prozkoumal úlohu pohlaví ve světě velkých společností. „Chtěl jsem ukázat, jak Karen se zoufale pokouší jít ve šlépějích svého rádce a předchůdce v U/North, který je starší a je to muž,“ říká Gilroy. „Ačkoliv je inteligentní a úspěšná, Karen špatně odhadne chování mužů na této pozici.“

„Já nevěřím, že Karen je sama o sobě zlá,“ říká Foxová. „Ona je neuvěřitelně loajální k U/North a to, co činí její postavu skutečně zajímavou, je to, že tak zoufale touží uspět. Když se nátlak stále zvyšuje, zoufalí lidé dělají zoufalá rozhodnutí.“

Partner
Kromě Karen Crowderové je osobou, která dává v sázku ještě více, Marty Bach, zakládající člen Kenner, Bach & Ledeen, kterého hraje Sydney Pollack.

„Postava, kterou hraji, je silně závislá na Michaelu Claytonovi, který má dostat Arthura pod kontrolu,“ říká Pollack. „Martyho jméno je na dveřích a tento incident přichází v kritický okamžik, kdy je jeho firma uprostřed sloučení se společností v Londýně, což by pro něj byla lukrativní koupě – způsob, jak odejít na odpočinek s pořádným balíkem peněz. Takže když se díky Arthurovi začnou věci komplikovat, Marty začne neskutečně tlačit na Michaela, aby to ukočíroval.“

Pollack, oscarový režisér a producent, začal rozvíjet projekt Michaela Claytona s Gilroyem nejdříve jako producent přes svoji produkční společnost Mirage Enterprises. Pro roli Marty Bacha ho však musel Gilroy přemlouvat. „Potřeboval jsem někoho se skutečnou autoritou, někoho, kdo by dokázal zastrašit Michaela Claytona. A kdo by dokázal lépe zahrát hlavu newyorské právní firmy než uznávaný a oceňovaný režisér? Po dlouhém žebrání, uplácení a fňukání nakonec řekl ‚ano‘,“ směje se Gilroy.

„Když mi zavolal Tony, abych v tom filmu hrál, neměl jsem vážně čas,“ vzpomíná Pollack. „Není to proto, že bych neměl rád hraní, ale proto, že to bylo velmi náročné období – pro nás v Mirage. Ale Tonyho energie a odhodlání byly tak nakažlivé, že jsem ho nemohl zklamat.“

Království a vítězství
V kontrastu k vysoce riskantnímu drama stojí mezi hlavními postavami syn Michaela Claytona, kterého hraje 10letý Austin Williams. Henry Clayton je chytrý a vynalézavý kluk a horlivý čtenář fikční fantasy nazvané ‚Království a vítězství‘, což ovlivňuje Michaela i Arthura zcela neobvyklým způsobem.

Čas strávený se synem inspiroval Gilroye, aby zakomponoval do příběhu tento prvek. „Můj syn strávil velkou část dětství posedlostí po fikci a fantasy. Knihy, karty, komiksy, počítačové hry – byl jsem těmito věcmi obklopen roky,“ říká scénárista-režisér. „Některé z nich jsou brilantní. Hodně z nich se opakuje. Ale k tomuto žánru existuje určitá vazba, která má hodně společného s potřebami čtenáře. Jsou zde úniky, výpravné cesty a navíc podprahově nevyjádřená touha po statečnosti. Fakt, že se Henry skrz ‚Království a vítězství‘ spojí s bipolárním právníkem uprostřed maniakálního selhání, zní slibně.“

Gilroy se plně oddal rozvinutí podkladového příběhu a strávil notný čas vytvářením detailů ‚Království a vítězství‘ s pomocí vedoucího výroby Kevina Thompsona. „Hned od začátku, kdy jsem si poprvé četl scénář, jsem mohl říci, že ‚Království a vítězství‘ bude klíčovou oporou. Ve filmu funguje jako metafora pro pravdu a spravedlnost,“ vysvětluje Thompson.

Při vytváření detailů fiktivní knihy zhotovil Thompson originální vizuály inspirované německými expresionistickými obrazy vyřezávanými do dřeva a Gilroy napsal první dvě stránky pro tři kapitoly knihy. Dokonce šli tak daleko, že vytvořili karetní hru ‚Království a vítězství‘ pro scénu mezi Henrym a Michaelem. Thompson uvádí: „Tento detail byl pro Tonyho důležitý, protože v jeho osobním životě mu knihy a hry podobné ‚Království a vítězství‘ umožňují spojit se s svým synem smysluplným způsobem.“

Scénárista a režisér
Jako scénárista měl Gilroy úspěchy, avšak rozhodl se přijmout novou výzvu v podobě režírování svého prvního celovečerního filmu, včetně nelehkého úkolu pracovat s hlavními, ostřílenými herci, z nichž dva jsou uznávaní režiséři.

Clooney, který jako režisér debutoval v roce 2002 filmem Milujte svého zabijáka, ví, jaké to je úspěšně přejít od jiného zaměření k režírování. „Jako režisér jste generál. Musíte být dostatečně chytří a přesvědčiví, abyste všechny přiměli vám věřit. V první chvíli, kdy Tony vstoupil do kanceláře, jsem si řekl ‚ten chlápek se mi líbí a myslím, že je chytrý. A hlavně ví co chce.‘ Tony se nebál dělat rozhodnutí podle svého.“

Pollack dodává: „Někdy je lepší spolupracovat s režisérem, který není scénáristou, a jindy je lepší spolupracovat s režisérem, který zároveň napsal scénář. Je problém, když scénáristé nejsou ke své práci objektivní. Tony je velmi klidný a sebejistý člověk, není bázlivý a nezmatkuje jako většina debutujících režisérů. V Tonyho přístupu je cosi zkušeného.“

Navzdory prvnímu, pozitivnímu dojmu Gilroy přiznává: „Představa spolupracovat s týmem takového kalibru byla zastrašující. Naštěstí jsem měl velkou podporu skupiny, které jsem věřil a na kterou jsem spoléhal. Všichni od George a Toma k Sydneymu a Tildě; od Jennifer, Stevena a Kerryho k Robertu Elswitovi, Kevinu Thompsonovi a mému bratru, Johnu Gilroyovi; všichni dodali tomuto projektu hodně inteligence a talentu, nebyl tam žádný prostor pro strach.“

Město a stát
Natáčení Michaela Claytona začalo v lednu 2006 v New York City. „Je velmi náročné točit film uprostřed zimy v New Yorku. Měli jsme 71 lokací a museli jsme mít štěstí na počasí. Naštěstí jsme ho měli. Měli jsme dosti detailně rozpracovanou přípravu s velmi pohotovým týmem,“ říká Gilroy. Tím, že většina předních právnických firem sídlí v New Yorku, měl Gilroy představu o natáčení mezi krabicovými mrakodrapy, které lemují centrum Manhattanu: Avenue of the American, jinak známá jako Sixth Avenue. „Stavební boom v 60. a 70. letech dal zrod prostředí prosklených krabic s mezinárodním stylem a 50 poschodími, postavených jedna vedle druhé,“ uvádí Gilroy. „Ty budovy jsou nakupeny vedle sebe takovým krásným a zároveň děsivým způsobem.“

„Když začínáte dělat průzkum ve velkých právnických firmách, je úžasné odhalit, jaké to jsou impozantní, uzavřené světy,“ dodává vedoucí výpravy Kevin Thompson. „Lidé přijdou do kanceláře a stěží z ní během dne vyjdou, jsou v ní až do noci. Mají zde zajištěno jídlo, domů se chodí pouze vyspat a vysprchovat. Chtěli jsme ukázat, jak se může život v právnické firmě stát paralelním vesmírem a jak odpojení od něj může zapříčinit pocit samoty a narušené představy.“

Filmaři se brzy shodli na natáčení většiny filmu v těchto autentických lokacích. Po průzkumu kanceláří několika právnických firem nakonec zkombinovali záběry ze tří různých budov. Pro scény v konferenční místnosti na začátku a na konci filmu si Gilroy vybral prostory Dewey Ballantine, jedné z nejstarších a nejuznávanějších společností v New Yorku. Budova, která je umístěna ve středu manhattanské Corporate Row, pobere 300 právníků a má ohromnou konferenční místnost, která se rozprostírá přes celou stranu budovy na Sixth Avenue ve 22. patře a má výhled na tři strany.

Kancelář Marty Bacha byla natočena ve stejné budově, ale v jiném podlaží, v kanceláři finanční společnosti Oaktree Capital Management. „Schválně jsme si vybrali kancelář ve vyšším patře budovy, abychom získali dramatický výhled na Central Park a tím vyjádřili sílu pozice Marty Bacha,“ vysvětluje Jennifer Foxová.

Exteriéry Arthurova domu byly natočeny v Tribece, zatímco interiéry byly natočeny v Little Italy. „Byl to Tonyho nápad ukázat, že Arthur žije ve čtvrti Upper East Side, ale že mu po smrti ženy doslova rozpadl svět,“ říká Thompson. „Arthur zkoušel začít znovu s tím, že se přestěhoval a změnil sousedy, koupil si tento ohromný, palácový, prostorný dům, ale nikdy se v něm skutečně nezabydlel. Pravděpodobně ho zamýšlel renovovat, ale tolik se zapojil to případu U/North, že ho nikdy nedal skutečně dohromady. Snažili jsme se propojit zastaralý, honosný vzhled domu s obrazy knihy ‚Království a vítězství‘.“

Pro scény kontrastující městskému uspořádání Manhattanu se štáb přesunul z New York City na sever New Yorku. „Hledali jsme krajiny, které byly divoké a venkovské,“ uvádí Thompson. „Ve filmu se dvakrát objeví scéna na poli. Je to velký moment v příběhu, takže bylo důležité najít perfektní lokaci,“ říká Gilroy. „Když jsme byli u konce hledání, můj bratr jel na sever navštívit naše rodiče a impulzivně jsem mu řekl, aby si vzal s sebou mobil a udělal po cestě několik záběrů z míst, kde jsme vyrůstali. Je tam nádherné údolí, rozpůlené dramatickým, stoletým železničním mostem. Byl to legendární úkryt středoškoláků a stále tam stál.“

„O 24 hodin později jsme tam byli s desítkami lidí a snažili se vymyslet, jak si můžeme dovolit natáčet tak daleko, 5 dní cesty od města,“ pokračuje Gilroy. „Odpovědí bylo přesunout celou společnost na týden na sever a přidat to ke svazku dalších lokací a udělat si výlet. Pointou je, že jsme končili natáčením domu, kde Michael Clayton vyrůstal, a byl to zároveň dům, ve kterém jsem vyrůstal i já. A věřte mi, že nezažijete nic tak surrealistického, jako když nepřivedete George Clooneyho a filmový štáb do míst vašeho dětství.“

Stručný popis filmu