zavřít

Dlouhý popis filmu

Film je hlavně zaměřen na osud tří pozoruhodných postav - Charles Eastman vlastním jménem Ohiyesa /Adam Beach/ je sice plnokrevný Sioux, ale vystudoval školu v Dartmouthu a přizpůsobil se světu bílé civilizace. Charles se poté stává lékařem a je dokonalým ukázkovým příkladem senátora Henryho Dawese /Aidan Quinn/, který ho prezentuje jako vzdělaného a civilizovaného Indiána. Později se během jedné z přednášek seznamuje s bílou učitelkou Elaine Goodale /Anna Paquin/, která má rovněž s Indiány jen ty nejlepší úmysly. Mezitím je proslulý náčelník Sedící býk /August Schellenberg/ donucen okolnostmi odejít do Kanady.

Ač se se odmítá podřídit vládě a do posledního dechu hájí identitu svého lidu i jeho důstojnost, je nakonec uvězněn v rezervaci. Charles s Elaine společně pracují na zlepšení životních podmínek v rezervaci Siouxů a senátor Dawes, který spoluvytváří politiku týkající se indiánských záležitostí lobuje u prezidenta USA. Indián Wovoka /Wes Studi/ prorokuje, že pokud budou Indiáni tančit Tanec duchů, můžou vymýtit bílé. Úřady v rezervaci se bojí povstání a posílají pro armádu. Bohužel všechny naděje jsou definitivně zmařeny, když je lakotský náčelník Sedící býk zabit a sedmá kavalerie dne 29. prosince 1890 brutálně zmasakruje ve velké převaze stovky lakotských mužů, žen a dětí u Wounded Knee...

Na závěr je nutno připomenout ještě historickou postavu Charlese Eastmana, který je autorem knihy Indián v mládí a velmi přesvědčivý herecký výkon Adama Beache ztvárňujícího zde již zmiňovaného Charlese, který naprosto dokonale zahrál svůj vnitřní boj, kdy se nemůže zařadit do bílé ani do indiánské společnosti a ztrácí nakonec svoji identitu.

Stručný popis filmu